No products in the cart.

No products in the cart.

Top
Image Alt

Όροι Χρήσης

1. Γενικοί Όροι Χρήσης

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα Mixcoco το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://mixcococyprus.com της επιχείρησης MIXCOCO CYPRUS LTD.. Κάθε χρήστης που εισέρχεται και κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει να απόσχει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος και από κάθε συναλλαγή με αυτό.

1.1. Όροι χρήσης

Η επιχείρηση Mixcoco διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιανδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος. Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

1.2. Παρεχόμενες πληροφορίες & προϊόντα

Η επιχείρηση Mixcoco στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη σε τιμές, χαρακτηριστικά προδιαγραφές και φωτογραφίες των προϊόντων που αναγράφονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα και μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν υπάρχουν σφάλματα από οιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση των τιμών, χαρακτηριστικών, προδιαγραφών και φωτογραφιών ενός προϊόντος. Περαιτέρω η εταιρεία δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που δεν μπορούν να προβλεφθούν ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω διακοπής λειτουργίας της ιστοσελίδας ή λόγω ανωτέρας βίας.

1.3. Περιορισμός ευθύνης

Η επιχείρηση Mixcoco στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Mixcoco ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου “όπως ακριβώς έχουν”. Σε καμία περίπτωση η επιχείρηση Mixcoco δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

1.4. Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της επιχείρησης Mixcoco και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της επιχείρησης Mixcoco ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Mixcoco ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

1.5. Ευθύνη χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν τo ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα Mixcoco για:

  1. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην επιχείρηση Nabs Company ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου
  2. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π.
  3. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
  4. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
  5. αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
  6. ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων,
  7. παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,
  8. συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.
  9. ο χρήστης ο οποίος δεν έχει αποστείλει το πτυχίο στην Mixcoco Cyprus, αποδέχεται να μην είναι υποχρεωμένη η παραπάνω εταιρία να του αποδώσει τεχνικές συμβουλές-οδηγίες.

1.6. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Κάποιοι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας αφήσουν να αφήσετε την ιστοσελίδα της επιχείρησης Mixcoco. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της εταιρείας και η εταιρεία δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η εταιρεία σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από την εταιρεία της ιστοσελίδας.

Οι τιμές του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορούν να αλλάξουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση.

Σε κάθε περίπτωση, αν και καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την ακριβή αναγραφή των στοιχειών, χαρακτηριστικών και των τιμών των προϊόντων που παραθέτουμε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το ενδεχόμενο εμφάνισης τυπογραφικών ή τεχνικών λαθών σε τιμές και χαρακτηριστικά προϊόντων. Η Mixcoco δεν δεσμεύεται και δεν ευθύνεται για τυχόν σφάλματα σε τιμές ή/και χαρακτηριστικά των προϊόντων και δεν μπορεί να εξασφαλίσει ότι δεν θα υπάρχουν σφάλματα από οποιαδήποτε αιτία κατά την εισαγωγή ή/και ενημέρωση στην τιμή ή/και χαρακτηριστικά ενός προϊόντος. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει κάποιο λάθος κατά την ενημέρωση της τιμής του προϊόντος και να παρουσιάζει ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του. Στα πλαίσια της καλής πίστης και για τη δική σας προστασία παρακαλούμε στην περίπτωση που δείτε κάποιο τέτοιο προϊόν να επικοινωνήσετε μαζί μας πριν παραγγείλετε το προϊόν αυτό.

 

2. Πολιτική Απορρήτου

Η επιχείρηση Mixcoco αναγνωρίζει τη σημασία του θέματος της ασφαλείας των Προσωπικών Δεδομένων, καθώς και των ηλεκτρονικών συναλλαγών και έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, ώστε να εξασφαλίζεται η μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Όλες οι πληροφορίες, οι οποίες σχετίζονται με τα προσωπικά στοιχεία των χρηστών, διασφαλίζονται ως απόρρητες.

Κάνοντας χρήση ηλεκτρονικού καταστήματος της Mixcoco και των υπηρεσιών του αποδέχεστε τους όρους με τους οποίους χειρίζεται τα προσωπικά σας δεδομένα. Δείτε περισσότερες λεπτομέρειες στη σελίδα Πολιτική Απορρήτου.

 

3. Παραγγελίες

3.1. Διαδικασία Παραγγελίας

Η διαδικασία παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα είναι πολύ εύκολη. Αρχικά θα πρέπει να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό και να συνδεθείτε. Αυτό θα σας επιτρέψει να δείτε τις τιμές των προϊόντων μας και να μπορείτε να παραγγείλετε. Επιλέξτε από το βασικό μενού μία κατηγορία προϊόντων και περιηγηθείτε στα προϊόντα μας. Όταν βρείτε το προϊόν που σας αρέσει, πατήστε επάνω του για να δείτε περισσότερες λεπτομέρειες για το προϊόν. Από εκεί, πατήστε στο “Προσθήκη στο Καλάθι” και το προϊόν θα προστεθεί στο καλάθι σας έτοιμο για αγορά. Όταν τελειώσετε με τις αγορές σας, κάντε κλικ στο “Ταμείο” το οποίο θα βρείτε σε διάφορα σημεία της ιστοσελίδας όπως πάνω δεξιά, στο υποσέλιδο και αλλού. Καθώς είστε στο Ταμείο συμπληρώστε τα στοιχεία της παραγγελίας σας για να ξεκινήσετε την διαδικασία ολοκλήρωσης της παραγγελίας.

3.2. Προσωπικός Λογαριασμός & Παραγγελία

Είναι αναγκαίο να δημιουργήσετε προσωπικό λογαριασμό για να παραγγείλετε στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.

Για να μπορέσετε να ολοκληρώσετε την παραγγελία θα πρέπει να συμπληρώσετε α) τις πληροφορίες παράδοσης, β) τις πληροφορίες χρεώσης, γ) τον τρόπο παράδοσης και δ) τον τρόπο χρέωσης. Τέλος θα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας μας και με την πολιτική απορρήτου.

3.3. Τηλεφωνικές Παραγγελίες

Μπορείτε να κάνετε την παραγγελία σας τηλεφωνικά στο 70000019 καθημερινά από 8:00 έως 18:00. Παρακαλούμε να έχετε σημειώσει τον κωδικό και την τιμή των προϊόντων που θέλετε να παραγγείλετε.

3.4. Κατάσταση Παραγγελίας

Για να δείτε την κατάσταση της παραγγελία σας, συνδεθείτε με τον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε τη σελίδα “Ο Λογαριασμός Μου” και μετά επιλέξτε “Ιστορικό Παραγγελιών”. Από εκεί επιλέξτε την τρέχουσα παραγγελία σας για να δείτε την εξέλιξή της.

3.5. Ακυρώση Παραγγελίας

Η ακύρωση της παραγγελίας σας εξαρτάται από την κατάστασή της. Σε κάθε περίπτωση επικοινωνήσετε μαζί μας στο 70000019 ή στο mixcococyprus@gmail.com για να δούμε αν είναι εφικτή και ποια θα είναι η διαδικασία ακύρωσης.

3.6. Λίστα Επιθυμιών

Η Λίστα Επιθυμιών είναι μια υπηρεσία η οποία σας επιτρέπει να προσθέσετε προϊόντα τα οποία σκοπεύετε να αγοράσετε μελλοντικά ή να κάνετε δώρο. Τα προϊόντα που βρίσκονται στη Λίστα Επιθυμιών μπορούν να μεταφερθούν στο Καλάθι Αγορών όταν το θελήσετε. Για να προσθέσετε ένα προϊόν στη Λίστα Επιθυμιών, πατήστε το “Προσθήκη στη Λίστα Επιθυμιών” με το σύμβολο της καρδιάς.

 

4. Τρόποι Πληρωμής

Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα μπορείτε να πληρώσετε με τους ακόλουθους τρόπους πληρωμής.

4.1. Κατάθεση σε Τραπεζικό Λογαριασμό

Ο πελάτης μπορεί να πληρώσει την παραγγελία του σε μεταγενέστερο χρόνο, με την επιλογή του τραπεζικού εμβάσματος. Θα προχωρήσουμε με την αποστολή μόνο όταν πραγματοποιηθεί η μεταφορά και έχουμε επιβεβαίωση από την τράπεζά μας ότι η πληρωμή είναι διαθέσιμη στο λογαριασμό μας.

Τα στοιχεία των τραπεζικών μας λογαριασμών είναι τα ακόλουθα:

Hellenic Bank
IBAN: CY48005004840004840182524301

Δικαιούχος λογαριασμού: MIXCOCO CYPRUS LTD

Χώρα: KYΠΡΟΣ

Παρακαλείστε να αναφέρετε τον κωδικό της παραγγελίας σας στα σχόλια του τραπεζικού εμβάσματος και να αποστείλετε αποδεικτικό της πληρωμής στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών μας για ταχύτερο εντοπισμό της πληρωμής και αποστολή της παραγγελίας.

Τα τραπεζικά τέλη που χρεώνονται από την τράπεζά σας βαρύνουν εσάς.

Τα προϊόντα τίθενται σε αναμονή για 3 ημέρες. Εάν η πληρωμή δεν έχει παραληφθεί από την Mixcoco κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου ​η παραγγελία σας θα ακυρωθεί.

Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής με e-mail στο mixcococyprus@gmail.com ή ενημερώστε μας τηλεφωνικώς στο 70000019

Μόλις ταυτοποιήσουμε την εξόφλησή σας, θα σας αποστείλουμε άμεσα την παραγγελία σας.

4.2. Αντικαταβολή

Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει να εξοφλήσει την παραγγελία του όταν παραλάβει τα προϊόντα του είτε από την μεταφορική είτε από το κατάστημα. Όταν ο πελάτης επιλέξει πληρωμή με αντικαταβολή τότε η παραγγελία αρχίζει να ετοιμάζεται άμεσα προς πακετάρισμα και αποστολή. Για το λόγο αυτό δεν υπάρχει μεγάλο περιθώριο ακύρωσης. Από την στιγμή που η παραγγελία έχει ήδη αποσταλλεί υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να ακυρωθεί. Σε περίπτωση που ακυρωθεί ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τα έξοδα αποστολής και επιστροφής.

Για τις παραγγελίες που έχουν σαν επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την αντικαταβολή, υπάρχει πιθανότητα να προηγηθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.

4.3. Εξόφληση στο Κατάστημα

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας σας κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας στο κατάστημά μας.

Η εξόφληση των παραγγελιών στο κατάστημά μας μπορεί να γίνει με μετρητά, πιστωτική ή χρεωστική κάρτα.

Για τις παραγγελίες που έχουν σαν επιλεγμένο τρόπο πληρωμής την εξόφληση στο κατάστημα, υπάρχει πιθανότητα να προηγηθεί τηλεφωνική επιβεβαίωση.

4.4. PayPal

Παρέχεται η δυνατότητα εξόφλησης της παραγγελίας σας μέσα από το PayPal. Δεν απαιτείται να έχετε λογαριασμό στο PayPal.

 

5. Αποστολή Προϊόντων

5.1. Γενικά

Μόλις αποσταλεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει email επιβεβαίωσης με το αντίστοιχο τιμολόγιο, αριθμό αναζήτησης και σύνδεσμο που επιτρέπει παρακολούθηση της παραγγελίας στην ιστοσελίδα της μεταφορικής εταιρίας.

Ο εγγεγραμμένος πελάτης μπορεί επίσης να έχει πρόσβαση στα στοιχεία της παραγγελίας του και στο σύνδεσμο αναζήτησης, συνδεόμενος στο λογαριασμό του και κάνοντας κλικ στην επιλογή “Ιστορικό Παραγγελιών”.

Οι παραγγελίες παραδίδονται από Δευτέρα έως Παρασκευή, εκτός από εθνικές ή τοπικές αργίες, στη διεύθυνση που υπέδειξε ο πελάτης όταν υπέβαλε την παραγγελία.

Ο πελάτης μπορεί να παραλάβει την παραγγελία σε οποιαδήποτε διεύθυνση επιθυμεί (με εξαίρεση τα Ταχυδρομικά Κουτιά). Το μόνο που χρειάζεται είναι να μας παρέχει τη διεύθυνση στην οποία θα βρίσκεται μεταξύ 8 π.μ. και 7 μ.μ. Η επιλεγμένη μεταφορική υπηρεσία θα προσπαθήσει να παραδώσει την παραγγελία στη διεύθυνση που μας υπέδειξε ο πελάτης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο πελάτης δεν μπορεί να επιλέξει συγκεκριμένο χρόνο παράδοσης, γιατί οι παραδόσεις διέπονται από τις διαδρομές που καθορίζονται από την υπηρεσία μεταφοράς κατά την αντίστοιχη ημερομηνία παράδοσης.

Η παροχή λανθασμένης ή ελλιπούς διεύθυνσης μπορεί να οδηγήσει στην επιστροφή του δέματος στην Mixcoco, οδηγώντας σε πρόσθετες δαπάνες που θα επιβαρύνουν τον πελάτη. Ως εκ τούτου, προτείνουμε στον πελάτη να βεβαιώνεται πάντα ότι η διεύθυνση παράδοσης που παρείχε κατά την παραγγελία είναι πλήρης και ακριβής. Από τη στιγμή που η παραγγελία είναι σε εξέλιξη δεν είναι πλέον δυνατόν να αλλάξει ούτε τη διεύθυνση παράδοσης, ούτε τα στοιχεία τιμολόγησης.

5.2. Έξοδα Αποστολής

ΚΥΠΡΟΣ

Η παραγγελία σας αποστέλεται με την ACS courier.
Τα έξοδα αποστολής με παράδοση στο χώρο σας είναι 6€ για παραγγελίες έως 90€.
Για παραγγελίες πάνω από 90€ τα έξοδα αποστολής είναι δωρεάν.
Ο χρόνος αποστολής: 2 έως 3 εργάσιμες ημέρες.

 

6. Επιστροφή Προϊόντων

6.1. Προϋποθέσεις Ακύρωσης Παραγγελίας

Ο πελάτης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του μόνο εάν δεν έχει ήδη πληρωθεί με αντικαταβολή ή δεν είναι ειδική παραγγελία. Εάν πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, ο πελάτης πρέπει να επικοινωνήσει με την Mixcoco τηλεφωνικώς γνωρίζοντας τον κωδικό της παραγγελίας και να μας ενημερώσει σχετικά με το αίτημά του. Μόλις ακυρωθεί η παραγγελία, ο πελάτης θα λάβει μήνυμα επιβεβαίωσης.

6.2. Προϋποθέσεις και Διαδικασία Επιστροφής Προϊόντων

Εάν ο πελάτης επιθυμεί να επιστρέψει ένα ή περισσότερα αντικείμενα, μπορεί να το κάνει μέσα σε 48 ώρες από την παραλαβή της παραγγελίας, αρκεί το/τα προϊόν(τα) να είναι άθικτο/α, σφραγισμένο/α, πλήρες/η και μέσα στην αρχική συσκευασία. Η συσκευασία δεν πρέπει να έχει καταστραφεί ή αλλοιωθεί. Ο πελάτης πρέπει να εξασφαλίσει ότι το/τα επιστρεφόμενο/α αντικείμενο(α) θα φτάσει/ουν στις εγκαταστάσεις μας εντός 7 ημερών, αρχής γενομένης από την ημέρα κατά την οποία παραδόθηκε.

Για να χρησιμοποιήσει το δικαίωμα για επιστροφή, ο πελάτης, θα πρέπει να επικοινωνήσει με την υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών. Θα πρέπει να προσδιορίσει τον κωδικό παραγγελίας, την περιγραφή ή τον/τους αριθμό(-ούς) αναφοράς του/των προϊόντος(ων) που πρέπει να επιστραφεί/ούν, και πώς επιθυμεί να λάβει χώρα η αποζημίωσή του (μέσω της αρχικής μεθόδου πληρωμής ή μέσω κουπονιού).

Εναπόκειται στον πελάτη να στείλει το/τα αντικείμενο(α) υπό μορφή συστημένου στην διεύθυνση για την οποία θα ενημερωθεί κατόπιν επικοινωνίας μαζί μας.

Το κόστος της επιστροφής της παραγγελίας αφαιρείται από το ποσό που πρέπει να επιστραφεί. Αντικείμενα από διαφορετικές παραγγελίες δεν μπορούν να ενταχθούν στην ίδια περισυλλογή.

Δεν γίνονται αποδεκτές επιστροφές ατελών ή κατεστραμμένων προϊόντων, προϊόντων χωρίς την αρχική συσκευασία ή/και επισήμανση τους, ή προϊόντα που που παρουσιάζουν σημάδια χρήσης. Επίσης, δεν αποδεχόμαστε επιστροφές προϊόντων που λήγουν σε λιγότερο από ένα μήνα.

Εάν παραλάβουμε ένα αντικείμενο σε οποιαδήποτε από τις προαναφερθείσες καταστάσεις ή με την ετικέτα της μεταφορικής υπηρεσίας τοποθετημένη απευθείας πάνω στο εν λόγω πακέτο, ο πελάτης θα χάσει το δικαίωμα αποζημίωσης και θα έχει στη διάθεσή του 7 ημέρες για να παραλάβει το αντικείμενο από τις εγκαταστάσεις μας πληρώνοντας τα έξοδα συλλογής του.

 

7. Προώθηση Προϊόντων

Στα πλαίσια παροχής καλύτερων υπηρεσιών στους πελάτες της Mixoco, θα πρέπει να είναι γνώστό ότι κατά την πρώτη παραγγελία ο πελάτης εγγράφεται αυτόματα στη λίστα νέων της Mixcoco (Mixcoco Stories) και ενδέχεται να λαμβάνει ενημερωτικά μηνυύματα με νέα προϊόντα και προσφορές.

Όσοι πελάτες δεν επιθυμούν να λαμβάνουν τα ενημερωτικά μηνύματα, θα πρέπει να δηλώσουν την επιθυμία τους αυτή αποστέλοντας μήνυμα στο mixcococyprus@gmail.com.